Жовті Води. ДНЗ № 32

   

Сторінка громадського інспектора

 

 

 

 

Положення
про громадського інспектора з охорони дитинства

^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.Громадський інспектор з охорони дитинства загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів – це педагогічний працівник, який має педагогічну освіту.


1.2.У своїй діяльності громадський інспектор з охорони дитинства керується:
- Конституцією України;
- Конвенцією ООН про права дитини;
- Законами України;
- Постановами Верховної Ради України;
- Указами Президента України;
- Постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України;
- нормативними документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;
- даним Положенням.

1.3.Громадський інспектор з охорони дитинства безпосередньо підпорядкований керівнику загальноосвітнього або дошкільного навчального закладу, працює під керівництвом відділу освіти, який проводить навчання громадських інспекторів, надає методичну та інформаційну допомогу.

1.4.Громадський інспектор з охорони дитинства призначається наказом керівника загальноосвітнього чи дошкільного навчального закладу. 

1.5. У роботі з охорони прав дітей громадський інспектор співпрацює зі службою у справах дітей, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, з управлінням у справах сім’ї та молоді, органами охорони здоров’я та іншими державними та громадськими організаціями, які функціонують у районі.


^ 2. ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДСЬКОГО ІНСПЕКТОРА

З ОХОРОНИ ДИТИНСТВА

2.1. Громадський інспектор зобов’язаний:
- у роботі дотримуватися нормативно-правових актів з питань захисту дітей і підлітків відповідно до чинного законодавства. 
- брати активну участь у виявленні дітей і підлітків, які залишилися без піклування батьків, з метою наступного встановлення форм і видів влаштування або надання необхідної соціальної, правової, матеріальної, педагогічної допомоги.
- терміново інформувати відділ освіти про виявлених дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, чи дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

2.2.Своєчасно оформляти:

- особові справи на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- документи на влаштування дітей в державні дитячі установи (у межах визначених діючим законодавством повноважень);
- документи на дітей для надання безкоштовного харчування, для придбання шкільної форми, надання матеріальної допомоги, подарунків, надання путівок для оздоровлення в дитячих оздоровчих таборах.

2.3. У разі необхідності: 
- клопотати перед районною, міською комісією з питань захисту дітей про надання висновку щодо доцільності позбавлення батьківських прав батьків дітей; 
- брати участь у розгляді справ щодо позбавлення батьківських прав батьків, які не виконують своїх обов’язків. 

2.4. Координувати роботу класних керівників (вихователів) щодо оформлення та ведення соціальних паспортів класів (груп), підготовки необхідної інформації, документів, проводити консультації, інструктажі щодо організації роботи з дітьми пільгового контингенту.

2.5. Організовувати роз’яснювальну роботу з батьками, опікунами (піклувальниками) з питань охорони прав та інтересів дитини.

2.6. Проводити первинні та контрольні обстеження умов життя і виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, (двічі на рік), а також дітей і підлітків, батьки яких не забезпечують їм належного виховання та утримання.

2.7. Надавати до відділу освіти копії актів обстеження житлово-побутових умов дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, разом з узагальненням огляду утримання дітей даної категорії (двічі на рік).

2.8. Організовувати роботу щодо соціального захисту дітей пільгового контингенту.

2.9. Вивчати адаптацію дітей у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, захист їх прав та інтересів.

2.10. Здійснювати облік працевлаштування випускників 9,11-х класів з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування.

2.11. Залучати дітей пільгового контингенту до гурткової роботи.

2.12.Контролювати забезпечення дітей пільгових категорій безкоштовним харчуванням згідно з вимогами чинного законодавства.

2.13. Надавати до відділу освіти звіт громадського інспектора з охорони дитинства (двічі на рік). Узагальнювати інформацію про проведену роботу на нарадах при керівникові, на методичних об’єднаннях класних керівників, на батьківських зборах, конференціях тощо.

^ 3. ГРОМАДСЬКИЙ ІНСПЕКТОР 
З ОХОРОНИ ДИТИНСТВА МАЄ ПРАВО

3.1. Отримувати документи, подавати заяви, скарги, клопотання, пов’язані із захистом та охороною прав дітей.

3.2. Відвідувати сім’ї, обстежувати житлово-побутові умови та складати акти обстеження, проводити опитування батьків, інших осіб з питань дотримання особистих та майнових прав і інтересів дітей та підлітків.

3.3. Організовувати роз’яснювальну роботу з батьками, опікунами (піклувальниками) та дітьми з питань прав дитини.

3.4. При порушенні прав дитини звертатися з заявами до відділу освіти.

3.5. Виступати в суді при розгляді справ, пов’язаних з вихованням дітей, охороною їх прав та інтересів, при позбавленні батьківських прав осіб, які не виконують батьківських обов'язків.