Жовті Води. ДНЗ № 32

   

Навчальний процес

Аналіз здійснення навчально-виховного процесу в ДНЗ за 2013-2016 рік

 

Групи  ДНЗ № 32 комплектуються дітьми за віковими та  різновіковими ознаками згідно

„ Положення про дошкільний навчальний заклад ” та згідно чинних нормативів граничної наповнюваності  груп.

 Медико - педагогічний контроль за фізичним  здоровям дітей здійснюється в системі на належному рівні вихователем-методистом Колєсніковою Т.В. та ст. м/с Кузьменко Н.І.

Спостереження за дітьми всіх вікових груп в різних видах діяльності показали достатній рівень їх особистісного розвитку і моральної вихованності.

 Вихователі М.І. Дорошенко,  М.М. Сосюра,  О.В.Матвієнко,   Л.О.Детюк,  Л.П.Примоченко, І.С.Москаленко, О.Є. Чирва, Шелест Л.В., Антоненко Л.В., створюють доброзичливу позитивну атмосферу довіри і взаєморозуміння в групі, володіють ефективними засобами впливу на дітей,володіючи ефективними методами та прийомами керівництва дитячим колективом. Зріс рівень професійної майстерності педагогів О.В.Примоченко, Ю.О. Павлюкович, Н.В.Тесленко, Ткач Т.В., Конаш М.М., Маркової А.В., Глущенко І.С.

В ДНЗ № 32 здійснюється психологічне забезпечення  навчально-виховного процесу  з боку практичного психолога Бідаш Ю.О...

Вчитель – логопед  Г.М.Долгополова  проводить корекцію мовних вад у дітей на логопедичній групі.  

Рівень музичного виховання дітей здійснюється музичними керівниками Базилевич Ж.Л., Трілевич А.Д. Велика увага приділяється естетичному вихованню дітей ДНЗ.   

Розвивальне середовище відповідало  вимогам особистісно-орієнтованій моделі дошкільної освіти, а саме:

-  дитиноцентризм;

-  пріоритет дитячого буття;

-  підтримка дитячої субкультури;

- якість особистісного зростання;

- врахування психологічних закономірностей  розвитку дитини  певного віку, індивідуальних  особливостей та особистого життєвого досвіду;

- можливість самостійного вибору, прийняття рішень;

- доступність, культивування у дитини почуття авторства, активного субєкта життєдіяльності;

- можливість  дослідництва, продуктивної діяльності, розвязання спірних питань, діяти по совісті;

- цілісний підхід;

- врахування індивідуального обличчя дитини( темперамент, характер);

- інтимізація;

- обєктивна  оцінка діяльності.

В усіх групах діє модульний підхід до організації центрів розвитку.

Всі педагоги прагнуть впроваджувати в практику роботи активно - творчі, практично-перетворюючі форми, методи, прийоми в роботі   з дітьми.

Навчально-виховний процес в ДНЗ здійснювався за державними програмами Базовою Програмою розвитку дитини дошкільного віку      « Я у світі». В практику роботи з дітьми впроваджувалися форми і методи альтернативних технологій, інновацій; комунікативно - діяльнісна  технологія, педагогічна інновація « Створення ситуації успіху» ( за А.С.Бєлкіним); методи і прийоми педагогічної теорії  М. Монтесорі; ідеї  С.Русової  щодо національного виховання дошкільників;  освітньо - виховна технологія ТРВЗ; психолого-педагогіче проектування Т.Піроженко, інноваційна технологія В Сухомлинського « Проблема інтелектуального розвитку дитини серед природного оточення» та інші, розвиваючі ігри з піском та водою.

Результати засвоєння програмових завдань дітьми 6-го року життя 

 

2013-2014 н/рік - В.р. -  15 - 32%   

                             С.р. - 28 - 58%

                             Н.р. - 5 - 10%    

 

2014-2015 н/рік    В.р. 15- 41%

                              С.р. 22 - 56%       

                              Н.р. 1 - 3%

 

2015-2016 н/рік     В.р. - 33 - 70%

                               С.р. 14 - 30%

                               Н.р. 0                  

 

Велика увага приділяється формуванню життєвої компетентності дітей через різні форми активної діяльності.